Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 med självständigt arbete

Kandidatkursen i historia (Historia III) är den tredje terminen inom historiestudierna.

Gamla böcker
Foto: Tom Murphy. Källa: wikimedia commons

Den centrala delen av kursen är författandet av ett examensarbete i historia, en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem. Uppsatsen innebär praktisk träning av analytiska, källkritiska och metodologiska färdigheter. Kursen består också av delkurser som erbjuder teoretisk respektive ämnesmässig fördjupning.

Ämnet historia handlar om förändring över tid och som student får du läsa svensk och internationell forskningen om olika tidsperioder. Du får arbeta med källtexter från medeltid till nutid för att nå kunskap om det förflutna. Historia ger dig verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag, tillsammans med grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp.

Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser. Källkritik är en grundläggande del i hur en historiker arbetar. Du kommer att öva dig i att argumentera, diskutera och skriva vetenskapliga texter.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser:

  Delkurser

  Delkurs 1: Examensarbete, 15 hp.

  Det centrala inslaget i delkursen består av att författa ett examensarbete, en självständig historievetenskaplig undersökning som ska presenteras och försvaras på ett seminarium. I kursen ingår även att granska, analysera och opponera på annans students examensarbete. Arbetet med examensarbetet sker under individuell handledning.

  Delkurs 2: Teori och metod 7,5.

  Delkursen är en teoretisk och metodisk fördjupning, inriktad mot hur teori och metod omsätts i empirisk forskning. Kursen innehåller även historiografiska inslag.

  Delkurs 3: Litteraturkurs 7,5 hp.

  Delkursen är en ämnesfördjupande valbar litteraturkurs som läses individuellt. Litteraturkurserna är knutna till institutionens ledande forskningsområden: Medeltidshistoria, tidigmodern historia, genushistoria, modern politisk historia, stadshistoria, idrottshistoria samt maritim historia.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och individuell handledning.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kursen har gemensam litteraturlista med andra kurser och inriktningar. 

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Utförlig information om kursens upplägg, undervisning, schema samt litteraturlista hittar du på kurssidan här.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare