Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tidens gång. Historiska regimer och samhällets minnen

Temperentia
Bild: Allegorien der guten und der schlechten Regierung, Ambrogio Lorenzetti c 1340, The Yorck Project via Wikimedia Commons

Inom historieämnen ställs sällan frågan om vad tid egentligen är, trots att tiden utgör historiens essens. Denna kurs utforskar hur olika samhällen har organiserat sin tid och hur de har förhållit sig till sin egen ”historiskhet”. I vilket förhållande står det förflutna till nuet men också framtiden. Kursen öppnar för frågor hur olika aspekter av historiska ”tidsregimers” betydelse för historieämnet och samhället. På vilket sätt bestämmer en tidsregim över förhållandet mellan igår och imorgon? På vilket sätt kan det förflutnas annorlundahet forma samhällens självförståelse, både inom historieforskning, opinionsbildning och populärkultur? . Slutligen, har dagens kulturarvsindustri och museumifiering (musealisering) skapat en historieuppfattning som främst svarar på nuets behov.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i seminarieform. Närvaro är obligatorisk. För detaljer hänvisas till seminarieplaneringen. Undervisningen sker på det språk som är angivet på respektive tillfälle för kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom en hemskrivning och en muntlig examination.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.