Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i historiska studier, inriktning historia

Vill du skaffa dig fördjupade insikter i människans historia, hur hon skapat och föreställt sig sitt samhälle, formulerat världsbilder och organiserat sina livsvillkor samt fördelat makt och deltagande? Vill du samtidigt få kompetenser som ger dig en bred historisk bas som är användbar på arbetsmarknaden? Då ska du läsa masterprogrammet i historiska studier.

Programmet är ett samarbete mellan ämnena historia, idéhistoria och ekonomisk historia. Här tränas du i kritisk-analytiskt tänkande och i att självständigt genomföra undersökningar.

Samtida fenomen i en alltmer komplex värld förstås bättre med ett historiskt perspektiv som inbegriper såväl individens handlingsramar, individuella och kollektiva föreställningar som samhällstrukturer och förändringsprocesser. Detta gäller inte minst jämställdhetsfrågor, nationella och etniska konflikter, omsorgsfrågor, resurskonflikter, globalisering och miljöfrågor.

Programmet är en sammanhållen helhet med vissa gemensamma kurser. Fokus är riktat mot ett av huvudämnena (minst 60 högskolepoäng), men samtidigt ges möjligheter till specialisering med egna kursval. Programmet består av en introduktionskurs, tema- och färdighetskurser, och metod- och teorikurser som ger dig verktygen för att inom en gemensam kurs skriva ett examensarbete (30 hp). Undervisning på engelska kan förekomma. Programmet ger behörighet att söka forskarutbildning i historia, idéhistoria och ekonomisk historia.

Programmet ger förutsättningar för arbete inom sektorer som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga, t ex forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete - bildningssektorn (högskolor, vuxenutbildning och skolväsende) - kommunikation (massmedier, web, bibliotek, arkiv och organisationer) - offentlig och privat förvaltning (utredningsverksamhet) - kultur (museer, utställningsverksamhet, information och förmedling).

 • Programöversikt

  Obligatoriska programkurser:
  Historia i samhället – forskning, historiografi och historiebruk (7,5 hp). Introduktionskurs som bland annat tar upp vetenskapstraditioner, historiebruk, och historikerns roll i och förhållande till omvärlden. Kursen anordnas gemensamt av ekonomisk historia, historia och idéhistoria. Denna kurs ges på höstterminen och ska läsas under år 1.

  Vetenskaplighet och forskningsetik (7,5 hp). Ges av Filosofiska institutionen. Denna kurs ges på höstterminen och ska läsas under år 1.

  Avancerad akademisk engelska (7,5 hp). Ges av Engelska institutionen. Kursen ges både höst- och vårterminen och studenten väljer själv när under år 2 kursen ska läsas.

  Examensarbete (30 hp). Obligatorisk inriktningsspecifik kurs för samtliga programstudenter. Examensarbetet skrivs inom den studerandes huvudområde, ekonomisk historia, historia eller idéhistoria. Seminarierna och arbetet med examensarbetet löper som en röd tråd genom de två årens utbildning med introduktion under termin 1 och en del seminarier under termin 2 och 3. Den examensgivande kursen fyller programmets hela termin 4.

  OBS, minst 15 hp av valbara kurser ska vara på ett annat språk än svenska.

  År 1

  Termin 1 (30 hp)
  Historia i samhället – forskning, historiografi och historiebruk, 7,5 hp (huvudområde historia) 
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Historia - metodkurs, 7,5 hp (huvudområde historia) 
  Valbara temakurser/färdighetskurser, 7,5 hp

  Termin 2 (30 hp)
  Historia - teorikurs, 7,5 hp (huvudområde historia)
  Valbara temakurser/färdighetskurser, 7,5 hp, motsvarande 22,5 hp

  År 2

  Termin 3 (30 hp)
  Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)
  Valbara temakurser/färdighetskurser/praktik, 7,5 hp, motsvarande 22,5 hp

  Termin 4 (30 hp)
  Historia - masterkurs, 30 hp (huvudområde historia)

 • Så ansöker du

 • Kontakt


   

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare