Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot polska

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i polska och språkvetenskap. Det ger dig även ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

På inriktningen polska studeras polsk språkvetenskap samt övergripande slavisk språkvetenskap. Kurserna har teman som modern slavisk språkteori, språkhistoria, utvecklingen av slaviska emigrantspråk i Sverige samt andra teman beroende på institutionens aktuella forskningsprofil. Du tränas i att självständigt och kritiskt identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar, och du får vidgad kompetens i att analysera såväl språkdata som språkvetenskapliga texter. Genom examensarbetet stärker du din förmåga att resonera, argumentera och genomföra en vetenskaplig undersökning. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom huvudområdet samt kurser som studenten väljer själv. Förslag på valbara kurser finns i programmets gemensamma kurspool: 

  Kurspool för masterprogrammet i språkvetenskap

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk (LIM026) (huvudområde lingvistik)
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Termin 2

  Valbara kurser om totalt 30 hp
  Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Polska - magisterkurs (SLPM71) (huvudområde slaviska språk).

  Av de valbara kurserna under termin 1 och termin 2 skall totalt 22,5 hp utgöras av kurser specifika för den valda inriktningen (huvudområde slaviska språk). Kurserna väljs ur huvudområdets institutions kursutbud i samråd med programansvarig lärare. En av profilkurserna kan förläggas till år två och i så fall läses år ett istället en valbar kurs.

  År 2

  Termin 3

  Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska)
  Valbara kurser om totalt 22,5 hp
  Av terminens valbara kurser rekommenderas att studenten läser 15 hp av relevans för studiegångens arbetsmarknad

  Termin 4

  Polska - masterkurs (SLPM73) (huvudområde slaviska språk)

 • Kontakt

  Koordinator

  Mattias Ågren, Studierektor
  mattias.agren@slav.su.se
  08-16 33 27

  Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Institutionen för lingvistik

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska är ansvarig för inriktingen mot polska.