Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska

Masterprogrammet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i ryska och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Närbild av studenter under föreläsning på Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Masterprogrammet i språkvetenskap är en tvåårig utbildning som ges i samarbete mellan Institutionen för lingvistik och övriga språkinstitutioner vid Stockholms universitet. 

Inriktning ryska

Inom inriktningen ryska studeras rysk språkvetenskap och övergripande slavisk språkvetenskap. Kurserna har teman som modern slavisk språkteori, språkhistoria, utvecklingen av slaviska emigrantspråk i Sverige samt andra teman beroende på institutionens aktuella forskningsprofil. Som student tränas du i att självständigt och kritiskt identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar och du får vidgad kompetens i att analysera språkdata och språkvetenskapliga texter. Genom det avslutande examensarbetet stärker du din förmåga att resonera, argumentera och genomföra en vetenskaplig undersökning. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

 • Programöversikt

  Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom huvudområdet samt valbara kurser. Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.

  Scheman och litteraturlistor finns under respektive kurs i utbildningskatalogen.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp 
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  Termin 2

  Valbara kurser om totalt 30 hp
  Vid magisteretapp utgörs 15 hp av de valbara kurserna av Ryska - magisterkurs 15 hp

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Av valbara kurser under termin 3 ska 7,5 hp utgöras av kurs inom huvudområde slaviska språk

  Termin 4

  Ryska - masterkurs, 30 hp (huvudområde slaviska språk)

 • Kontakt

  Koordinator

  Mattias Ågren, Studierektor
  mattias.agren@slav.su.se
  08-16 33 27

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska är ansvarig för inriktingen mot ryska.

  Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Institutionen för lingvistik