Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska

Inom inriktningen ryska studeras rysk språkvetenskap samt övergripande slavisk språkvetenskap. Kurserna har teman som modern slavisk språkteori, språkhistoria, utvecklingen av slaviska emigrantspråk i Sverige samt andra teman beroende på institutionens aktuella forskningsprofil. Du tränas i att självständigt och kritiskt identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar, och du får vidgad kompetens i att analysera såväl språkdata som språkvetenskapliga texter. Genom examensarbetet stärker du väsentligen din förmåga att resonera, argumentera samt att genomföra en vetenskaplig undersökning. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.