Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska

Masterprogrammet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i ryska och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Närbild av studenter under föreläsning på Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Masterprogrammet i språkvetenskap är en tvåårig utbildning som ges i samarbete mellan Institutionen för lingvistik och övriga språkinstitutioner vid Stockholms universitet. 

Inriktning ryska

Inom inriktningen ryska studeras rysk språkvetenskap och övergripande slavisk språkvetenskap. Kurserna har teman som modern slavisk språkteori, språkhistoria, utvecklingen av slaviska emigrantspråk i Sverige samt andra teman beroende på institutionens aktuella forskningsprofil. Som student tränas du i att självständigt och kritiskt identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar och du får vidgad kompetens i att analysera språkdata och språkvetenskapliga texter. Genom det avslutande examensarbetet stärker du din förmåga att resonera, argumentera och genomföra en vetenskaplig undersökning. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.