Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A – ULV

Kurs inom ULV-projekt, Avancerad nivå.

Kursen behandlar ämnesdidaktisk teori och historik samt forskning om undervisning och lärande som är relevant för professionen och för respektive ämne. Vidare behandlas generell läroplansteori med fokus på styrdokumentens innehåll. Aktuella styrdokument introduceras med tolkning och konkretisering i relation till undervisningskontexter och ämnesdidaktisk teori. Kopplingarna mellan styrdokumentens mål, centrala innehåll, kunskapskrav och examination tas upp.

Kursen fokuserar även på centrala begrepp om och syften med bedömning. Målformuleringar och undervisningsstrategier för elevers lärande diskuteras, med särskilt fokus på att identifiera ämnesdidaktiska behov i relation till flerspråkiga elever. Vidare diskuteras och problematiseras användningen av digitala resurser i undervisningen utifrån ämnesdidaktiska perspektiv.

 • Kursupplägg

  Kursbeskrivning HT20 (240 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier är obligatorisk. Läs mer om hur undervisningen påverkas av Covid-19 under Schema.

  Betygskriterier

  Betygskriterier HVÄ01U (373 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Hösttermin 2020:

  Johan Sandahl, Cecilia Eskilsson, Maria Olson, Viveca Lindberg, Ulf Sandström, Elisabeth Öhman, Peter Sundebrant, Steven Dahl, Ann-Sofie Jägerskog, Cecilia Lundholm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema.
  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans även under period C och D.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministration: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: Steven Dahl