Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik,läroplansteori betyg och bedömning B - ULV

Kurs inom ULV-projekt, avancerad nivå.

I kursen fördjupas ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande i det aktuella ämnet. Relationen mellan undervisning, lärande och bedömning av elevers kunskapsutveckling diskuteras och analyseras utifrån aktuella styrdokument, läroplansteori, ämnesdidaktiska teorier samt teorier om bedömning. Särskild tonvikt ligger på bedömningens formativa och summativa funktioner, samt lärarens förutsättningar att i undervisningen uppnå en bedömning och betygssättning som främjar likvärdighet och elevers lärande. I delkursen fördjupas vidare perspektiv på olika typer av kommunikation och interaktion i undervisningen, inklusive användningen av digitala verktyg, med syftet att främja alla elevers delaktighet och
kunskapsutveckling. Mångkulturella och flerspråkliga dimensioner i undervisning behandlas och analyseras.

 • Kursupplägg

  Kursbeskrivning HVÄ02U H21 (238 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

   

  Betygskriterier

  Betygskriterier HVÄ02U (380 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Hösttermin 2021:
  Ann-Sofie Jägerskog, Cecilia Lundholm, Johan Sandahl, Maria Olson, Peter Sundebrant, Steven Dahl, Ulf Sandström, Viveca Lindberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen kommer huvudsakligen bedrivas digitalt. Se kursens schema.

  Kursen ges HT21 mellan 2021-11-01 - 2021-11-05 samt 2021-12-09 - 2022-01-14.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministration: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: Steven Dahl