Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik,läroplansteori betyg och bedömning B - ULV

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

I kursen fördjupas ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande i det aktuella ämnet. Relationen mellan undervisning, lärande och bedömning av elevers kunskapsutveckling diskuteras och analyseras utifrån aktuella styrdokument, läroplansteori, ämnesdidaktiska teorier samt teorier om bedömning. Särskild tonvikt ligger på bedömningens formativa och summativa funktioner, samt lärarens förutsättningar att i undervisningen uppnå en bedömning och betygssättning som främjar likvärdighet och elevers lärande.

Vidare fördjupas perspektiv på olika typer av kommunikation och interaktion i undervisningen, inklusive användningen av digitala verktyg, med syftet att främja alla elevers delaktighet och kunskapsutveckling. Mångkulturella och flerspråkliga dimensioner i undervisning behandlas och analyseras.