Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I

 • 7,5 hp

Lär dig arbeta med rösten i pedagogiskt arbete med barn!

OBS! Kursen är inställd och kommer inte starta höstterminen 2020.

Kursen behandlar röstanvändning i sång, tal och körsång samt användning av rösten som resurs i pedagogisk verksamhet inom förskola, fritidshem och skola. Kursen syftar till att utveckla den egna rösten, erhålla kännedom om centrala begrepp inom sång, röst- och talvård, samt ge grundläggande förståelse för sångens och röstens betydelse i barns utveckling. Under kursen praktiseras sång-, röst- och talvård, körsång och ensembleledning. Grundläggande röstfysiologi och terminologi samt sångrepertoar anpassad till gällande styrdokument för planerad verksamhet diskuteras.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av gruppövningar och seminarier. Kurskrav: sång, tal och körsång i gruppövningar samt muntliga redovisningar på seminarium är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro i gruppövningar och på seminarier är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  Betygskriterier HV05EF (406 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se