Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I

Lär dig att använda rösten som resurs i olika former av pedagogisk verksamhet inom förskola, fritidshem och skola.

Kursen syftar till att utveckla den egna rösten, erhålla kännedom om centrala begrepp inom sång, röst- och talvård, samt ge grundläggande förståelse för sångens och röstens betydelse i barns utveckling.

Under kursen praktiseras sång-, röst- och talvård, körsång och ensembleledning. Grundläggande röstfysiologi och terminologi samt sångrepertoar anpassad till gällande styrdokument för planerad verksamhet diskuteras.

Kursbeskrivning HV05EF VT 2023 (55 Kb)

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av gruppövningar och seminarier. Sång, tal och körsång i gruppövningar samt muntliga redovisningar på seminarium är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro i gruppövningar och på seminarier är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  Betygskriterier HV05EF (82 Kb)

  Examinator

  Maria Pemsel

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Maria Pemsel, maria.pemsel@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se