Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I, 7,5 hp