Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I

Lär dig att använda rösten som resurs i olika former av pedagogisk verksamhet inom förskola, fritidshem och skola.

Kursen syftar till att utveckla den egna rösten, erhålla kännedom om centrala begrepp inom sång, röst- och talvård, samt ge grundläggande förståelse för sångens och röstens betydelse i barns utveckling.

Under kursen praktiseras sång-, röst- och talvård, körsång och ensembleledning. Grundläggande röstfysiologi och terminologi samt sångrepertoar anpassad till gällande styrdokument för planerad verksamhet diskuteras.