Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete

Kursen ingår i Magisterprogrammet i drama och tillämpad teater, 60 hp.

I kursen ingår att självständigt genomföra ett examensarbete. Kursen behandlar vetenskapliga metoder och forskningsetiska principer av betydelse för att planera, genomföra, rapportera och kritiskt granska en forskningsuppgift med relevans för ämnesdidaktik i drama och/eller tillämpad teater.

 • Kursupplägg

  Uppgiften genomförs i första hand i form av ett praxisnära forskningsprojekt och innefattar planering, genomförande och rapportering.


  Ämne väljs i samråd med särskilt utsedd handledare. Uppsatsen försvaras vid ett seminarium. I kursen ingår även att kritiskt granska ett annat examensarbete.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning, enskilt och i grupp. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Kursen examineras genom:
  - skriftligt examensarbete
  - ventilering av det skriftliga examensarbetet
  - samt opposition på annan students examensarbete

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

  Schema HT2020

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Kursutvärdering

  Kursrapport HT18 (194 Kb)

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Eva Österlind, eva.osterlind@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se