Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete

Kursen ges inom Magisterprogrammet i drama och tillämpad teater.

Programsida Magisterprogram i Drama och tillämpad teater - med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra ett examensarbete. Kursen behandlar vetenskapliga metoder och forskningsetiska principer av betydelse för att planera, genomföra, rapportera och kritiskt granska en forskningsuppgift med relevans för ämnesdidaktik i drama och/eller tillämpad teater.

Uppgiften genomförs i första hand i form av ett praxisnära forskningsprojekt och innefattar planering, genomförande och rapportering.

Ämne väljs i samråd med särskilt utsedd handledare. Uppsatsen försvaras vid ett seminarium. I kursen ingår även att kritiskt granska ett annat examensarbete.

Observera att kursen endast ges varannan hösttermin.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning, enskilt och i grupp. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Eva Österlind

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Eva Österlind, eva.osterlind@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se