Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Drama som verktyg i undervisningen - processdrama

 • 7,5 hp

Är du intresserad av dramapedagogiska metoder i undervisning? Den här kursen riktar sig till verksamma och blivande lärare och pedagoger som är i behov av en gestaltande metod till sin pedagogiska verksamhet.

Processdrama – drama som verktyg i undervisningen

Kursen behandlar drama för lärande och drama som verktyg i en skolkontext med möjlighet till fördjupning i relation till olika ämnen och målgrupper. Studenter arbetar praktiskt med processdrama som metod för att skapa en fiktiv ram för lärande. Studenter kommer att prova olika dramakonventioner, rolltagande och lärare-i-roll som verktyg för att fördjupa lärandet.

Kursen behandlar följande delar:

- drama som ämne och metod

- dramapedagogiskt ledarskap

- planering och utvärdering

- tematiskt arbete

Kursbeskrivning HVDRF3 (100 Kb)

 • Kursupplägg

  Kursen ges delvis på distans. Kursintroduktion sker digitalt i juni med förväntade campusträffar i augusti.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppundervisning med praktiska och gestaltande övningar. Närvaro på campusträffar är obligatorisk.

  Möt våra lärare

  Kursens ansvariga lärare är fil. dr. Eva Hallgren, som har disputerat med en avhandling om processdrama. Läs mer om avhandlingen här: Ledtrådar till estetiskt engagemang genom rolltagande i processdrama.

  Examination

  Kursen examineras genom en indviduell fältstudierapport och en skriftlig inlämningsuppgift.

  Betygskriterier HVDRF3 (48 Kb)

  Examinator

  Eva Hallgren: eva.hallgren@hsd.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  På grund av den rådande situationen med anledning av covid-19 kommer kursstarten att ske online via Zoom den 15 juni, därefter förväntas fysiska kursträffar ske i augusti. Se schemat i TimeEdit för mer information. 

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministration: studieadmin@hsd.su.se