Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Drama som verktyg i undervisningen - processdrama

Är du intresserad av dramapedagogiska metoder i undervisning? Den här kursen riktar sig till verksamma och blivande lärare och pedagoger som är i behov av en gestaltande metod till sin pedagogiska verksamhet.

Foto: Eva Hallgren

Kursen behandlar drama för lärande och drama som verktyg i en skolkontext eller i annat pedagogiskt sammanhang med möjlighet till fördjupning i relation till olika ämnen och målgrupper.

Studenter arbetar praktiskt med processdrama som metod för att skapa en fiktiv ram för lärande. Studenter kommer att prova olika dramakonventioner, rolltagande och lärare-i-roll som verktyg för att fördjupa lärandet.

Kursen behandlar följande delar:

 • drama som ämne och metod
 • dramapedagogiskt ledarskap
 • planering och utvärdering
 • tematiskt arbete

Du kan läsa kursen helt fristående eller som del i en kandidatexamen med drama som huvudämne:
Bli dramapedagog

Föreställ dig skillnaden på att läsa om Ostindiefararna i en bok och att faktiskt stiga ombord på det första skeppet som lämnade Göteborg då på 1700-talet med Kanton i sikte. Eller vad händer om vi får chans att gestalta alternativa framtider i relation till klimatkrisen? Kommer vi att agera på andra sätt i våra verkliga liv?

I den här kursen laborerar vi med dramans och teaterns estetiska redskap, med utgångspunkt i förändring av plats, tid och roller. Vi utforskar aktuella frågor både i relation till läroplan och livet i stort.

Eva Hallgren, kursansvarig lärare

 • Kursupplägg

  När kursen startat används den nätbaserade lärplattformen Athena för information, diskussioner, uppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppundervisning med praktiska och gestaltande övningar. Närvaro på campusträffar är obligatorisk. Mellan träffarna arbetar studenterna självständigt och i grupp med litteraturläsning och att skapa egna processdramaförlopp.

  Möt våra lärare

  Kursens ansvariga lärare är fil.dr Eva Hallgren, som har disputerat med en avhandling om processdrama: Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama: Samspel i roll i en fiktiv verksamhet.

  Examination

  Kursen examineras genom en indviduell fältstudierapport och en skriftlig inlämningsuppgift.

  Betygskriterier HVDRF3 (48 Kb)

  Examinator

  Eva Hallgren

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Eva Hallgren, eva.hallgren@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se