Drama som verktyg i undervisningen - processdrama, 7,5 hp

Är du intresserad av dramapedagogiska metoder i undervisning? Den här kursen riktar sig till verksamma och blivande lärare och pedagoger som är i behov av en gestaltande metod till sin pedagogiska verksamhet.

Processdrama – drama som verktyg i undervisningen

Kursen behandlar drama för lärande och drama som verktyg i en skolkontext med möjlighet till fördjupning i relation till olika ämnen och målgrupper. Studenter arbetar praktiskt med processdrama som metod för att skapa en fiktiv ram för lärande. Studenter kommer att prova olika dramakonventioner, rolltagande och lärare-i-roll som verktyg för att fördjupa lärandet.

Kursen behandlar följande delar:

- drama som ämne och metod

- dramapedagogiskt ledarskap

- planering och utvärdering

- tematiskt arbete

Kursupplägg

Kursen ges delvis på distans med fem campusträffar och startar med tre dagar på campus i juni och avslutas med två campusdagar i augusti. 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppundervisning med praktiska och gestaltande övningar. Närvaro på campusträffar är obligatorisk.

Möt våra lärare

Kursens ansvariga lärare är fil. dr. Eva Hallgren, som har disputerat med en avhandling om processdrama. Läs mer om avhandlingen här: Ledtrådar till estetiskt engagemang genom rolltagande i processdrama.

Examinator

Eva Hallgren: eva.hallgren@hsd.su.se

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kontakt

Studieadministration: studieadmin@hsd.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen