Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Drama som verktyg i undervisningen - processdrama

Är du intresserad av dramapedagogiska metoder i undervisning? Den här kursen riktar sig till verksamma och blivande lärare och pedagoger som är i behov av en gestaltande metod till sin pedagogiska verksamhet.

Foto: Eva Hallgren

Kursen behandlar drama för lärande och drama som verktyg i en skolkontext eller i annat pedagogiskt sammanhang med möjlighet till fördjupning i relation till olika ämnen och målgrupper.

Studenter arbetar praktiskt med processdrama som metod för att skapa en fiktiv ram för lärande. Studenter kommer att prova olika dramakonventioner, rolltagande och lärare-i-roll som verktyg för att fördjupa lärandet.

Kursen behandlar följande delar:

  • drama som ämne och metod
  • dramapedagogiskt ledarskap
  • planering och utvärdering
  • tematiskt arbete

Du kan läsa kursen helt fristående eller som del i en kandidatexamen med drama som huvudämne:
Bli dramapedagog

Föreställ dig skillnaden på att läsa om Ostindiefararna i en bok och att faktiskt stiga ombord på det första skeppet som lämnade Göteborg då på 1700-talet med Kanton i sikte. Eller vad händer om vi får chans att gestalta alternativa framtider i relation till klimatkrisen? Kommer vi att agera på andra sätt i våra verkliga liv?

I den här kursen laborerar vi med dramans och teaterns estetiska redskap, med utgångspunkt i förändring av plats, tid och roller. Vi utforskar aktuella frågor både i relation till läroplan och livet i stort.

Eva Hallgren, kursansvarig lärare

Information till antagna på sommarkursen 2022

Innan sommarterminen startar behöver du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig.
Webbregistreringen är öppen 16-22 maj.

1. Aktivera ditt universitetskonto

2. Registrera dig i Ladok för studenter

När du har registrerat dig får du tillgång till din kursplats i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto:

Logga in i Athena