Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp

Om kursen

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om och förståelse för islam som tradition och kulturkomponent i en svensk kontext. Den ska också ge färdigheter att diskutera och problematisera muslimers situation i det svenska samhället och i skolan. Inom ramen för detta studeras religionsfrihetsfrågor, genusaspekter och muslimers möte med den sekulärt och kristet influerade majoriteten framförallt i skolmiljö. Kursen riktar sig i första hand till lärare, lärarstudenter och annan skolpersonal men är också öppen för andra intresserade.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen