Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

Är du verksam lärare, pedagog eller lärarstudent och vill lära dig mer om islam i en svensk kontext?

Kursen ger fördjupade kunskaper i religionsdidaktiska perspektiv på frågor om religiös mångfald i skolan med fokus på islam i Sverige. I kursen presenteras islam som en kulturkomponent i Sverige. Olika tolkningar och perspektiv presenteras och relateras till såväl skolans undervisning som muslimers situation i det svenska samhället. Frågor som rör islamofobi, extremism och skolans demokratiska uppdrag diskuteras och problematiseras. Centrala teman som också berörs är jämställdhetsfrågor, religion och makt, religionsfrihetsproblemtik samt vad olika religiösa gruppers närvaro betyder för skolan som institution i Sverige.

Kursbeskrivning HT20 (117 Kb)

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på distans utan fysiska träffar.

  Examination

  Betygskriterier HVRD01 (378 Kb)

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Jenny Berglund

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på distans utan fysiska träffar.

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se