Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

Är du verksam lärare, pedagog eller lärarstudent och vill lära dig mer om islam i en svensk kontext? Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper i religionsdidaktiska perspektiv på frågor om religiös mångfald i skolan med fokus på islam i Sverige. Kursen ges på svenska höstterminen 2023.

Kurssida HVRD01
Foto: Mostphotos

I kursen presenteras islam som en kulturkomponent i Sverige. Olika tolkningar och perspektiv presenteras och relateras till såväl skolans undervisning som muslimers situation i det svenska samhället. Frågor som rör islamofobi, extremism och skolans demokratiska uppdrag diskuteras och problematiseras.

Centrala teman som också berörs är jämställdhetsfrågor, religion och makt, religionsfrihetsproblematik samt vad olika religiösa gruppers närvaro betyder för skolan som institution i Sverige.