Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktisk religionsdidaktik

Är du intresserad av undervisning i religion och livsfrågor?

Kursen riktar sig till lärare i årskurs 1-3, förskollärare, fritidspedagoger samt studenter i grundlärarprogrammet årskurs F-3 men är även öppen för andra intresserade. Kursen utgår från att religion och livsfrågor inte behöver vara olika saker, utan att religion är ett av människans sätt att hantera livsfrågor. Därigenom skapas möjligheter för ett närmande till religionsämnet där både respekt för olikhet och mångfald samt förståelse av likheter och mönster bortom kategoriseringar fokuseras.

 • Kursupplägg

  Kursen är praktiskt inriktad och syftar till att kursdeltagarna ska kunna formulera mål för, och hitta uppslag till iscensättning av undervisning. Kursen tar fasta på religioners estetiska, existentiella och kroppsliga dimensioner och kombinerar det med vikten av att utgå från livsfrågor med betydelse för eleven. Genom att bland annat utgå från religiösa berättelser och använda estetiska uttryckssätt så som musik, rörelse, berättande och poesi kommer kursdeltagarna att utveckla olika sätt att iscensätta undervisning.

  Undervisning

  Undervisningen består av av föreläsningar och estetiska workshops. Närvaro på workshops är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvariga lärare: niclas.runebou@hsd.su.se och maria.wassrin@hsd.su.se