Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktisk religionsdidaktik

Är du intresserad av undervisning i religion och livsfrågor? Den här kursen riktar sig främst till dig som är lärare i årskurs 1-3, förskollärare eller fritidspedagog samt till grundlärarstudenter, men den är även öppen för andra intresserade.

Kursen utgår från att religion och livsfrågor inte behöver vara olika saker, utan att religion är ett av människans sätt att hantera livsfrågor. Därigenom skapas möjligheter för ett närmande till religionsämnet där både respekt för olikhet och mångfald samt förståelse av likheter och mönster bortom kategoriseringar fokuseras.

Kursen är praktiskt inriktad och syftar till att kursdeltagarna ska kunna formulera mål för, och hitta uppslag till, iscensättning av undervisning. Kursen tar fasta på religioners estetiska, existentiella och kroppsliga dimensioner och kombinerar det med vikten av att utgå från livsfrågor med betydelse för eleven. Genom att bland annat utgå från religiösa berättelser och använda estetiska uttryckssätt så som musik, rörelse, berättande och poesi kommer kursdeltagarna att utveckla olika sätt att iscensätta undervisning.