Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktisk religionsdidaktik

Är du intresserad av undervisning i religion och livsfrågor? Den här kursen riktar sig främst till dig som är lärare i årskurs 1-3, förskollärare eller fritidspedagog samt till grundlärarstudenter, men den är även öppen för andra intresserade.

Kursen utgår från att religion och livsfrågor inte behöver vara olika saker, utan att religion är ett av människans sätt att hantera livsfrågor. Därigenom skapas möjligheter för ett närmande till religionsämnet där både respekt för olikhet och mångfald samt förståelse av likheter och mönster bortom kategoriseringar fokuseras.

Kursen är praktiskt inriktad och syftar till att kursdeltagarna ska kunna formulera mål för, och hitta uppslag till, iscensättning av undervisning. Kursen tar fasta på religioners estetiska, existentiella och kroppsliga dimensioner och kombinerar det med vikten av att utgå från livsfrågor med betydelse för eleven. Genom att bland annat utgå från religiösa berättelser och använda estetiska uttryckssätt så som musik, rörelse, berättande och poesi kommer kursdeltagarna att utveckla olika sätt att iscensätta undervisning.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av av föreläsningar och estetiska workshops. Närvaro på workshops är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Niclas Runebou

  Maria Wassrin

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Niclas Runebou, niclas.runebou@su.se
  Maria Wassrin, maria.wassrin@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se