Programmering för Internet, 7,5 hp

Om kursen

Kursen handlar om att skapa fristående (ej webbaserade) program som kommunicerar över Internet.

Kursen går igenom programmering inom:

  • Understödjande tekniker (t.ex. multitrådning och automatisk dokumentering)
  • Lågnivåkopplingar (stream-, datagram-, mulitcast- och raw-sockets) till godtyckliga servrar
  • Högnivåkopplingar till specifika servrar (t.ex. epost-, webb- och databasservrar)
  • Säkerhet över Internet (kryptering/dekryptering och signering/verifiering)

Kursen läses som en webbaserade distanskurs och kräver ingen fysisk närvaro.

Kursen fokuserar starkt på praktisk konstruktion (digitalslöjd) och använder enbart fria (gratis) programvaror. Kursen avlutas med ett fritt valt arbete istället för en tentamen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen