Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Idéhistoria I

 • 30 hp

Idéhistoria handlar om hur människor tänkt genom tiderna om naturen, samhällena, universum, människan och djuren. I kursen Idéhistoria 1, 30 hp, får du möta de tänkare som har formulerat idéer inom filosofi, politik och vetenskap från antiken till idag.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här idan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till dina studier vid Institutionen för kultur och estetik. Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Webbaserad undervisning

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning under första halvan av höstterminen 2020 (31/8 - 2/11). I undantagsfall kan campusundervisning förekomma.

Information om din kurs lämnas i schemat längre ner på den här sidan samt i lärplattformen Athena. Schema till respektive kurs publiceras senast en månad före kursstart. Lärplattformen Athena får du som antagen student tillgång till när du registrerat dig på kursen i augusti. Som nyantagen student får du också information i det välkomstbrev via e-post som skickas ut från institutionen inför terminsstart. 

Beslut om undervisningsformer för höstterminens andra del (3/11 - 17/1) tas senast den 15 september, men planeras i dagsläget ske på campus. I undantagsfall kan online-undervisning förekomma. Förutsättningarna kan förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på institutionens hemsida och på kurssajterna i Athena.

Undervisning online ges via Zoom
Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma


Registrering

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under kursens registreringsperiod. Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. Om du har problem att registrera dig behöver du kontakta studentexpeditionen innan sista registreringsdag: expedition.ike@su.se.

Registrering för kurser som börjar under period 1 (från och med 31/8)
Litteraturvetenskap: 10/8–24/8
Konstvetenskap: 10/8–24/8
Idéhistoria: 10/8–24/8
Teatervetenskap: 10/8–24/8
Musikvetenskap: 10/8–2/9
Registrering för kurser som börjar under period 2 (från och med 3/11)
Litteraturvetenskap: 10/8–26/10
Konstvetenskap: 10/8–26/10
Idéhistoria: 10/8–26/10
Teatervetenskap: 10/8–26/10
Musikvetenskap:  10/8–4/11
Registrering för kurser som börjar under terminsdel D (3/12-17/1)
Musikvetenskap: 10/8–4/12

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.

Athena

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart.

Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Möt människor som velat förändra världen

Idéhistoria 1 är kronologiskt upplagd. Genom en serie föreläsningar, seminarier och läsning av kurslitteratur får du följa med på en genomgång av viktiga föreställningsvärldar och introduceras till teorier och metoder inom idéhistorisk forskning. Du får bekanta dig med antikens klassiska filosofer, lära känna de religiösa och vetenskapliga debatterna i renässansens och upplysningens Europa och förkovra dig i 1800- och 1900-talets politiska diskussioner. Du får möta människor som velat förändra världen och ibland lyckats, ibland misslyckats.

Kvinnlig lärare står vid ett bord och talar med två manliga studenter och en kvinnlig student.
På grundkursen i idéhistoria lär vi oss vilka idéer som har format oss, från antikens försokratiker, medeltidens skolastiker och renässansens humanister till vår tids postmoderna tänkare, populistiska politiker och klimatforskare. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet.
 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i fyra delmoment som vardera består av föreläsningar och seminarier. Vid seminarierna diskuterar vi idéhistoriska källtexter, hur de ska tolkas och deras roll i idéhistorien. Varje delkurs avslutas med en tentamen, oftast en hemskrivning.

  Delkurser

  Delkurs 1 - Antiken och medeltiden

  Delkursen behandlar bland annat den antika grekiska filosofin, senatikens filosofskolor, kyrkofäderna samt skolastiken.

  Delkurs 2 - Från renässans till upplysning

  Delkursen behandlar bland annat renässansen, reformationen, den vetenskapliga revolutionen samt upplysningen.

  Delkurs 3 - Från franska revolutionen till fin de siècle

  Delkursen behandlar bland annat romantiken, de politiska ideologiernas framväxt, idéer om bildning samt utvecklingslära.

  Delkurs 4 - Från sekelskiftet 1900 till våra dagar

  Delkursen behandlar bland annat moderna människouppfattningar, totalitarism, existentialism, strukturalism samt postmodernism.

  Undervisning

  Kursen ges på helfart, vilket innebär att du förväntas lägga ner cirka 40 timmar per vecka på dina studier varav självstudietid är ungefär 30 timmar/vecka. Föreläsningar och seminarier ges alltså i en omfattning av cirka 10 timmar per vecka.

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning. 

  Examinator

  Våren 2020
  Karin Dirke
  Andreas Hellerstedt
  Thord Silverbark
  Martin Wiklund

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation HT2020 Idéhistoria (4617 Kb)

 • Möt oss

  Våra forskare är dina lärare

  Karin Dirke är docent och undervisar bland annat på Idéhistoria I. "Jag tycker idéhistoria svarar på frågor som andra ämnen ofta missar, om hur föränderliga våra världsbilder är men hur vi ändå kan känna igen oss i hur människor tänkt förr", säger hon. Läs hela intervjun med Karin Dirke.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@idehist.su.se

  Studentexpedition

  expedition.ike@su.se