Idéhistoria I, 30 hp

Om kursen

Kursen ger genom föreläsningar och seminarier en kronologisk genomgång av den västerländska idéhistorien från antiken till våra dagar. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna redogöra för linjer, centrala företeelser och begrepp i den västerländska idéhistorien från antiken till våra dagar, relatera dessa idéer till vår samtid och analysera källtexter på en grundläggande nivå.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen