Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Idéhistoria I

Idéhistoria handlar om hur människor tänkt genom tiderna om naturen, samhällena, universum, människan och djuren. I kursen Idéhistoria I, 30 hp, får du möta de tänkare som har formulerat idéer inom filosofi, politik och vetenskap från antiken till idag.

Idéhistoria I är kronologiskt upplagd. Genom en serie föreläsningar, seminarier och läsning av kurslitteratur får du följa med på en genomgång av viktiga föreställningsvärldar och introduceras till teorier och metoder inom idéhistorisk forskning. Du får bekanta dig med antikens klassiska filosofer, lära känna de religiösa och vetenskapliga debatterna i renässansens och upplysningens Europa och förkovra dig i 1800- och 1900-talets politiska diskussioner. Du får möta människor som velat förändra världen och ibland lyckats, ibland misslyckats.

Chans att läsa på halvfart

Du kan läsa Idéhistoria I också på halvfart. Kursen ges då över två terminer med Idéhistoria, från antiken till upplysningen, 15 hp (Antiken och medeltiden + Från renässans till upplysning) ena terminen och Den moderna tidens idéhistoria, 15 hp (Från franska revolutionen till fin de siècle + Från sekelskiftet 1900 till våra dagar) den andra.

Du kan också välja att läsa bara en av dessa. Kurserna sökes separat via antagning.se.

Kvinnlig lärare står vid ett bord och talar med två manliga studenter och en kvinnlig student.
På grundkursen i idéhistoria lär du dig vilka idéer som har format oss, från antikens försokratiker, medeltidens skolastiker och renässansens humanister till vår tids postmoderna tänkare, populistiska politiker och klimatforskare. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet.
 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i fyra delmoment som vardera består av föreläsningar och seminarier. Vid seminarierna diskuterar vi idéhistoriska källtexter, hur de ska tolkas och deras roll i idéhistorien. Varje delkurs avslutas med en tentamen, oftast en hemskrivning.

  Delkurser

  Delkurs 1 - Antiken och medeltiden

  Delkursen behandlar bland annat den antika grekiska filosofin, senatikens filosofskolor, kyrkofäderna samt skolastiken.

  Delkurs 2 - Från renässans till upplysning

  Delkursen behandlar bland annat renässansen, reformationen, den vetenskapliga revolutionen samt upplysningen.

  Delkurs 3 - Från franska revolutionen till fin de siècle

  Delkursen behandlar bland annat romantiken, de politiska ideologiernas framväxt, idéer om bildning samt utvecklingslära.

  Delkurs 4 - Från sekelskiftet 1900 till våra dagar

  Delkursen behandlar bland annat moderna människouppfattningar, totalitarism, existentialism, strukturalism samt postmodernism.

  Undervisning

  Kursen ges på helfart, vilket innebär att du förväntas lägga ner cirka 40 timmar per vecka på dina studier varav självstudietid är ungefär 30 timmar/vecka. Föreläsningar och seminarier ges alltså i en omfattning av cirka 10 timmar per vecka.

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning. 

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Karin Dirke, universitetslektor, docent
  Karolina Enquist Källgren, bitr. universitetslektor, docent
  Jens Eriksson, vik. universitetslektor, fil. dr
  Victoria Fareld, universitetslektor, docent
  Linn Holmberg, forskare/timlärare, fil. dr
  Martin Wiklund, universitetslärare, docent

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Foto: Privat.

  –När man läser idéhistoria läser man kanske främst (om) de historiska och samtida ”stora tänkarna” och ”dominerande idéerna”. Men idéhistoriska studier innebär lika mycket en övning i kritiskt och problematiserande tänkande, och ger framför allt en ökad förståelse för människans mest grundläggande villkor. Idéhistoria är lika mycket tvärvetenskaplig bildning som samhällsnytta.

  Alice är student vid Masterprogrammet i historiska studier, med inriktning mot idéhistoria.

  Läs intervjun

  Möt våra lärare

  Idéhistoria svarar på frågor som andra ämnen ofta missar, om hur föränderliga våra världsbilder är men hur vi ändå kan känna igen oss i hur människor tänkt förr

  Karin Dirke är docent och undervisar bland annat på Idéhistoria I.

  Läs intervjun

  Möt våra alumner

  Foto: Privat.

  –Det är väldigt värdefullt att ha fått ta del av en sammanhängande kronologi över hela det västerländska tänkandets historia. Det gör ju att man kan se saker och ting i sitt sammanhang. Sedan har jag fått mängder av tips, både journalistiskt och till andra ämnen som jag har pluggat.

  Martin är journalist, redaktör och kommunikatör.

  Läs intervjun

 • Kontakt

  Studievägledare Idéhistoria, Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen, Teatervetenskap
  Studentexpedition