Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Den moderna tidens idéhistoria

Kursen behandlar idéer under den moderna tiden, det vill säga från sekelskiftet 1800 och fram till våra dagar.

Friheten på barrikaderna
Eugène Delacroix, Le 28 Juillet. La Liberté guidant le peuple (1830, Louvren, Paris)

Här behandlas den moderna tidens världsbilder, synen på naturen, samhället och människan. Kursen motsvarar tillsammans med halvfartskursen Idéhistoria, från antiken till upplysningen, 15 hp. en genomförd kurs Idéhistoria I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  I kursen studeras huvudlinjer i den västerländska idéhistorien från franska revolutionen fram till våra dagar. Särskild vikt läggs vid centrala idéer, problemkomplex och begrepp. Kursen utgår från litteratur om perioden men också från ett antal källtexter. Kursen är kronologiskt upplagd och består av två delkurser:

  Delkurser

  • Från franska revolutionen till fin de siècle (7,5 högskolepoäng).

  Delkursen behandlar bland annat romantiken, de politiska ideologiernas framväxt, idéer om bildning samt utvecklingslära.

  • Från sekelskiftet 1900 till våra dagar (7,5 högskolepoäng).

  Delkursen behandlar bland annat moderna människouppfattningar, totalitarism, existentialism, strukturalism samt postmodernism.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Vårterminen 2024
  Staffan Bergwik, professor
  Sara Ekström, vik. universitetslektor, fil. dr
  Martin Wiklund, universitetslektor, docent

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare
  Idéhistoria