Den moderna tidens idéhistoria, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar idéer under den moderna tiden, det vill säga från sekelskiftet 1800 och fram till våra dagar. Här behandlas den moderna tidens världsbilder, synen på naturen, samhället och människan. Kursen motsvarar tillsammans med halvfartskursen Idéhistoria, från antiken till upplysningen, 15 hp. en genomförd kurs Idéhistoria I, 30 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen