Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den moderna tidens idéhistoria

 • 15 hp

Kursen behandlar idéer under den moderna tiden, det vill säga från sekelskiftet 1800 och fram till våra dagar.

Här behandlas den moderna tidens världsbilder, synen på naturen, samhället och människan. Kursen motsvarar tillsammans med halvfartskursen Idéhistoria, från antiken till upplysningen, 15 hp. en genomförd kurs Idéhistoria I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  I kursen studeras huvudlinjer i den västerländska idéhistorien från franska revolutionen fram till våra dagar. Särskild vikt läggs vid centrala idéer, problemkomplex och begrepp. Kursen utgår från litteratur om perioden men också från ett antal källtexter. Kursen är kronologiskt upplagd och består av två delkurser:

  Delkurser

  • Från franska revolutionen till fin de siècle (7,5 högskolepoäng).

  Delkursen behandlar bland annat romantiken, de politiska ideologiernas framväxt, idéer om bildning samt utvecklingslära.

  • Från sekelskiftet 1900 till våra dagar (7,5 högskolepoäng).

  Delkursen behandlar bland annat moderna människouppfattningar, totalitarism, existentialism, strukturalism samt postmodernism.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt - se Kunskapskontroll och examination nedan. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@idehist.su.se