Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dante och Den gudomliga komedin

Dantes Gudomliga komedi är ett av historiens mest inflytelserika litterära verk. I berättelsen samlas författarens tankar om kärlek, moral och politik. Idag, sjuhundra år efter Dantes död, fascineras läsare fortfarande av det rika och mångfasetterade innehållet. Den gudomliga komedin är ett tidlöst verk som man än idag läser med stor behållning.

Den här kursen kräver endast grundläggande behörighet, och undervisning och examination sker på svenska. Du förväntas dock kunna läsa texter på engelska. Kursen behandlar Dantes liv och författarskap utifrån litterära, historiska och sociala sammanhang. Kursen fokuserar på den ”Gudomliga komedin” för att förstå hur historia, litteratur och politik skildras, men behandlar också hans syn på kärlek så som den uttrycks i det tidiga verket ”Det nya livet”. En del av kursen ägnas även åt Dantes sista verk ”Om Monarkin”, ett statsvetenskapligt verk i vilket han uttrycker sin syn på vad som utmärker ett rättfärdigt statsskick. Ett urval verk som representerar olika aspekter av författarskapet kommer att läsas i översättning. Dante utgör en viktig länk mellan den antika traditionen och den moderna tiden. Därför vill kursen ge en bild av Dante som en man för vår tid.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i menyn till höger. I den här beskrivningen förtydligar vi hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförandet av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  Undervisningen på kursen består främst av seminarier. På lektionerna diskuteras olika aspekter av de lästa texterna i relation till politik, historia och litteratur. Undervisningen har även inslag av föreläsningar som hålls av läraren.

  Examination

  Kursen examineras genom ett antal skriftliga inlämningsuppgifter som förbereds hemma. I inlämningsuppgifterna får du visa att du kan redogöra för Dantes liv och samtid, och innehållet i Dantes verk. Examinationen ska visa vilka insikter du fått efter läsningen och studiet av Den gudomliga komedin.

  Examinator

  Tzortzis Ikonomou

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.