Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dante och Den gudomliga komedin

Den "Gudomliga komedin" är ett av de viktigaste och mest inflytelserika litterära verken och har inspirerat många läsare i historien. Det är tidlöst verk eftersom den än idag läses med stor behållning, oavsett om Dante försöker prata om kärlek, moral eller politik. 700 år efter hans död finner läsare fortfarande något som de fascineras av.

Bild CC - Tavla med Dante Domenico di Michelino Duomo Florence

Kursen behandlar Dantes liv och författarskap utifrån litterära, historiska och sociala sammanhang. Kursen fokuserar på den ”Gudomliga komedin” för att förstå hur historia, litteratur och politik skildras, men behandlar också hans syn på kärlek så som den uttrycks i det tidiga verket ”Det nya livet”. En del av kursen ägnas även åt Dantes sista verk ”Om Monarkin”, ett statsvetenskapligt verk i vilket han uttrycker sin syn på vad som utmärker ett rättfärdigt statsskick. Ett urval verk som representerar olika aspekter av författarskapet kommer att läsas i översättning. Dante utgör en viktig länk mellan den antika traditionen och den moderna tiden. Därför vill kursen ge en bild av Dante som en man för vår tid.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.