Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Japanska III

Kursen ger vidgade kunskaper inom muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att förstärka och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I och Japanska II.

Kursen vidareutvecklar förmågan att uttrycka sig muntligt i diskussioner och presentationer på japanska samt fördjupar förmågan att läsa, skriva och analysera japanska texter.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  1. Grammatik III, 6.5 hp
  Delkursen fördjupar de grundläggande grammatikkunskaperna samt introducerar grundläggande satsanalys.

  2. Textläsning I, 4.5 hp
  Delkursen fördjupar läsfärdigheten i medelsvår japansk prosatext.

  3. Praktisk språkfärdighet III, 6.5 hp
  Delkursen fördjupar studentens förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på medelsvårt japanskt vardagsspråk.

  4. Kanji III, 5hp
  Delkursen lär ut ytterligare 230 kanjitecken samt övar studenten i att läsa kanjitecken i en medelsvår japansk prosatext och att skriva med kanjitecken på medelsvårt japanskt vardagsspråk.

  Undervisning

  Undervisningen på kursens del Grammatik III sker i form av föreläsningar, gruppövningar och individuella övningar.

  Undervisningen på kursens del Textläsning I sker i form av föreläsningar, gruppövningar och individuella övningar.

  Undervisningen på kursens del Praktisk språkfärdighet III sker i form av seminarier, gruppövningar och individuella övningar.

  Undervisningen på kursens del Kanji III sker i form av föreläsningar, gruppövningar och individuella övningar. 6 inlämningsuppgifter samt 6 duggor är obligatoriska inslag i kursen.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursupplägg och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för HT24 finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Grammatik III examineras genom salstentamen eller annan form av övervakad tentamen.

  Textläsning I examineras i form av salstentamen eller annan form av övervakad tentamen.

  Praktisk språkfärdighet III examineras genom en salstentamen eller annan form av övervakad tentamen vid slutet av terminen och 3–4 inlämningsuppgifter.

  Kanji III examineras genom en salstentamen eller annan form av övervakad tentamen.

  Examinator

  Examinator hel kurs: Stina Jelbring
  Examinator Grammatik III: Stina Jelbring
  Examinator Textläsning I: Stina Jelbring
  Examinator Praktisk språkfärdighet III: Eriko Seto Norrgård
  Examinator Kanji III: Mitsuyo Kuwano Lidén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kursinformation och litteraturlistor för HT24 finns i läroplattformen Athena.

  Språkläroböcker som används i kursen:
  Ishizawa, Hiroko et al. (2016) Nihongo Chukyu J301 Intermediate Japanese (revised edition) Tokyo: 3A Network, 2016 (ISBN 9784883197415)

  Kano Chieko, et al., Intermediate Kanji Book Vol. 1 (3rd edition). Tokyo: Bonjinsha, 2011

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk