Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Japanska III

Kursen ger vidgade kunskaper inom muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att förstärka och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I och Japanska II.

Kursen vidareutvecklar förmågan att uttrycka sig muntligt i diskussioner och presentationer på japanska samt fördjupar förmågan att läsa, skriva och analysera japanska texter.

Under höstterminen 2021 kommer all undervisning och examination vid institutionen fortsatt att vara webbaserad.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem delkurser.

  Delkurser

  1. Grammatik III, 4 hp
  Delkursen fördjupar de grundläggande grammatikkunskaperna samt introducerar grundläggande satsanalys.

  2. Textläsning I, 4 hp
  Delkursen fördjupar läsfärdigheten i medelsvår japansk prosatext.

  3. Praktisk språkfärdighet III, 6 hp
  Delkursen fördjupar studentens förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på medelsvårt japanskt vardagsspråk.

  4. Situationsbaserad muntlig språkfärdighet I, 3,5hp
  Delkursen övar studenten i att kommunicera på medelsvårt japanskt vardagsspråk i olika sociala situationer.

  5. Kanji III, 5hp
  Delkursen lär ut ytterligare 230 kanjitecken samt övar studenten i att läsa kanjitecken i en medelsvår japansk prosatext och att skriva med kanjitecken på medelsvårt japanskt vardagsspråk.

  Undervisning

  Undervisningen på kursens del Grammatik III sker i form av föreläsningar, gruppövningar och individuella övningar.

  Undervisningen på kursens del Textläsning I sker i form av föreläsningar, gruppövningar och individuella övningar.

  Undervisningen på kursens del Praktisk språkfärdighet III sker i form av seminarier, gruppövningar och individuella övningar.

  Undervisningen på kursens del Situationsbaserad muntlig språkfärdighet I sker i form av föreläsningar, gruppövningar och individuella övningar.

  Undervisningen på kursens del Kanji III sker i form av föreläsningar, gruppövningar och individuella övningar. 6 inlämningsuppgifter samt 6 duggor är obligatoriska inslag i kursen.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursupplägg och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för HT21 finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Grammatik III examineras genom salstentamen eller annan form av övervakad tentamen.

  Textläsning I examineras i form av salstentamen eller annan form av övervakad tentamen.

  Praktisk språkfärdighet III examineras genom en salstentamen eller annan form av övervakad tentamen vid slutet av terminen och 3–4 inlämningsuppgifter.

  Situationsbaserad muntlig språkfärdighet I examineras genom 2-3 muntliga redovisningar i form av självpresentation och korta föredrag.

  Kanji III examineras genom en salstentamen eller annan form av övervakad tentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen finns tillgänglig i Athena närmare kursstart.

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22