Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Japanska - kandidatkurs

Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

Under kursen kommer studenten att utveckla sin förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området och genomföra ett examensarbete.

Kursen behandlar de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats, samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

 • Kursupplägg

  Inom kursen ska studenten skriva ett examensarbete inom huvudområdet Asiens språk och kulturermed inriktning på japanska.

  Kursen behandlar de formella och teoretiska krav som ställs på ett examensarbete och ger studenten övning i att självständigt och kritiskt utföra en vetenskaplig studie.

  Delkurser

  1. Akademiskt skrivande II, 15 hp
  2. Examensarbete, 15 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för VT24 finns i läroplattformen Athena

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Akademiskt skrivande II, 15 hp, examineras genom en hemtentamen.

  Examensarbete, 15 hp, examineras genom ett skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Jaqueline Berndt

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk