Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad japanska II

 • 7,5 hp

Kursen syftar till att befästa och fördjupa färdigheter i japanska på en avancerad nivå i akademiska sammanhang genom att lägga tyngdpunkten på skriftliga färdigheter. Kursen tränas förmågan att självständigt läsa, förstå och sammanfatta vetenskapliga texter samt göra skriftliga presentationer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier. Närvaro på all undervisning är obligatorisk. Undervisningen sker på japanska.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.