Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerad japanska II

Kursen syftar till att befästa och fördjupa färdigheter i japanska på en avancerad nivå i akademiska sammanhang genom att lägga tyngdpunkten på skriftliga färdigheter.

Kursen tränas förmågan att självständigt läsa, förstå och sammanfatta vetenskapliga texter samt göra skriftliga presentationer.

 • Kursupplägg

  Tyngdpunkten läggs på analys av språkbruk/språkanvändning ur ett kognitivt lingvistiskt perspektiv. Under kursen tränar stduenten förmågan att förstå samspelet mellan syntax och semantik, språk och tanke som tillämpas i inlärningen av det japanska språket.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier. Närvaro på all undervisning är obligatorisk. Undervisningen sker på japanska.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor finns i läroplattformen Athena

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom två skriftliga uppgifter.

  Examinator

  Mitsuyo Kuwano Lidén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Asiens språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk