Politiskt ledarskap på den koreanska halvön, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar politiskt ledarskap i Sydkorea utifrån tre aspekter: nationell säkerhet, modernisering och demokratisering. Nordkoreas politiska ledarskap presenteras ur aspekten ledarens ställning. Politiskt ledarskap är huvudtemat även för ekonomiska frågor, där Sydkoreas satsning på tung och kemisk industri under 1970-talet och hur landet bemötte Asienkrisen 1997–1998 utgör fokus. Regeringens centrala roll i ekonomin är temat för Nordkorea.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen