Översättning av koreansk litteratur, 7,5 hp

Kursen erbjuder en överblick över olika översättningsteorier och -metoder och diskuterar hur dessa kan tillämpas på översättning från koreanska till svenska. Den teoretiska och metodologiska introduktionen följs av praktisk övning i översättning. För detta ändamål kommer ett par verk av koreansk litteratur väljas som ännu inte finns översatta till svenska. Dessa koreanska originaltexter översätts av studenterna och diskuteras vid seminarier. Jämförelser med redan publicerade översättningar av andra koreanska litterära verk görs slutligen för att bedöma kvaliteten på översättningarna.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen