Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistik och populism/nativism

Kursen behandlar förhållandet mellan samtida journalistik och det som har definierats som ”populistiska” och ”nativistiska” vändningar i modern politik.

Journalism and populism
Foto: kentoh/MostPhotos

En studie av den politiska ekonomiska, organisatoriska, ideologiska och tekniska grunden för samtida journalistik kommer att ligga till grund för detta fokus. Inledningsvis undersöks termen "populist", liksom forskning som kritiskt granskar "populism," i syfte att ge studenterna en grundläggande förståelse av ett begrepp som har blivit allmänt vedertaget men ofta överförenklat och missförstått. Detta följs av en undersökning av den roll som journalistiken (privatägd och public service), alternativa medier och sociala medieplattformar spelar genom att inte bara representera och rapportera om det populistiska fenomenet, utan också bereda utrymme för denna politiska rörelse att utvecklas och växa. Kursen kommer också att behandla utvecklingen av relaterade fenomen som desinformation, "falska nyheter" och "hyperpartisan media".

Kursen ges på engelska och på avancerad nivå. 

Läs mer om kursen på den engelska sidan