Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Europarätt

Kursen Europarätt syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i europarätt, varmed avses den Europeiska Unionens rättsordning (unionsrätten) och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).

Europarätt
Foto: LightField / Mostphotos

Europarätt (JU215K) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för kompletteringsutbildningen för utländska jurister som ges vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om kompletteringsutbildningen för utländska jurister.

Inom ramen för studierna i unionsrätten skapas förståelse för hur unionens rättskällor griper in i nationell rätt och omdanar såväl processuell som materiell rätt för att anpassa den nationella rätten i en övergripande struktur och för att förverkliga gemensamma målsättningar. Normtillnärmningen medför i sin tur stora samhällsförändringar, i Sverige främst genom avreglering och övergång från statlig styrning till statlig granskning av näringslivet. På kursen behandlas särskilt unionens institutionella struktur inbegripet domstolssystemet och normgivningsprocesserna, samt rättskällorna och deras effekt i nationell rätt. Vidare behandlas viss materiell unionsrätt inom ramen för kursen, såsom inre marknadsrätt och konkurrensrätt. Beträffande EKMR behandlas huvudsakligen domstolssystemet samt vissa rättigheter som skyddas genom konventionen.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (226 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av video- och salsföreläsningar, seminarier, en workshop om rättskällesökning samt en fallövning (s.k. case).

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid på 80% av seminarierna och workshop om rättskällesökning, författande av en promemoria och deltagande i PM-seminariet, muntlig redovisning av en fallövning (case) och skriftlig tentamen.

  Examinator

  Antonina Bakardjieva Engelbrekt

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


  Schema delas med Europarätt (JU215L) som ges inom ramen för Juristprogrammet. 
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  För aktuell kurslitteratur, se kurssidan för Europarätt (JU215L).
   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  eu@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Asnate Maddalo

  Kursföreståndare: 
  Björn Lundqvist