Stockholms universitet
Go to this page on our english site

EU:s inre marknadsrätt

Kursen EU:s inre marknadsrätt fokuserar på regler om fri rörlighet av varor, tjänster, etablering och personer inbegripet unionens sociala dimension i en konstitutionell kontext. Även konkurrensrätten behandlas.

eu marknadsrätt
Photo: Maksym Yemelyanov / Mostphotos


Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan EU Internal Market Law JU347A.