Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förvaltningsprocessrätt

Kursen Förvaltningsprocessrätt avser att ge de fördjupade kunskaper i förvaltningsprocessrätt som krävs för att lösa kvalificerade juridiska uppgifter inom ramen för tjänstgöring i förvaltningsdomstol eller som företrädare/ombud för parter i förvaltningsprocesser.

Förvaltningsprocessrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Tonvikten i kursen ligger på de processuella regler som gäller i förvaltningsdomstol samt på de principer som utvecklats i praxis avseende förvaltningsprocessen. Vid sidan av de allmänna förfarandelagarna studeras även ett urval särskilda processordningar, t.ex. rättsprövningsinstitutet. Träning ges i att författa domstolsrelaterade handlingar, t.ex. överklaganden och yttranden.  

 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (102 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges huvudsakligen i form av seminarieövningar, men föreläsningar och lektioner förekommer också. I kursen ingår studiebesök på bl.a. Högsta förvaltningsdomstolen.

  Examination


  Kursens mål examineras genom de obligatoriska övningsuppgifterna och en skriftlig tentamen.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

  Klicka på bilden som ligger överst på denna sida för att se en presentationsfilm av kursen.

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  forvpro@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Björn Sandberg

  Kursföreståndare: 
  Michaela Ribbing