Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förvaltningsprocessrätt

Kursen Förvaltningsprocessrätt avser att ge de fördjupade kunskaper i förvaltningsprocessrätt som krävs för att lösa kvalificerade juridiska uppgifter inom ramen för tjänstgöring i förvaltningsdomstol eller som företrädare/ombud för parter i förvaltningsprocesser.

förvaltningsrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Förvaltningsprocessrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Tonvikten i kursen ligger på de processuella regler som gäller i förvaltningsdomstol samt på de principer som utvecklats i praxis avseende förvaltningsprocessen. Vid sidan av de allmänna förfarandelagarna studeras även ett urval särskilda processordningar, t.ex. rättsprövningsinstitutet. Träning ges i att författa domstolsrelaterade handlingar, t.ex. överklaganden och yttranden.  

 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Förvaltningsprocessrätt

  Kursbeskrivning (102 Kb)

   

   

  Undervisning


  Undervisningen ges huvudsakligen i form av seminarieövningar, men föreläsningar och lektioner förekommer också. I kursen kan även ingå besök på kammarrätten i Stockholm och Högsta förvaltningsdomstolen.
   

  Examination


  Kursens mål examineras genom de obligatoriska övningsuppgifterna och en skriftlig tentamen.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  forvpro@juridicum.su.se  


  Kursadministratör: 
  Gustaf Stalebrant
   

  Kursföreståndare: 
  Michaela Ribbing