Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Straffprocess - casekurs med bevisrättslig inriktning

 • 15 hp

Kursen Straffprocess - casekurs med bevisrättslig inriktning syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om straffprocessen på ett sätt som innebär en fördjupning i förhållande till tidigare kurser på Juristprogrammet.


Straffprocess - casekurs med bevisrättslig inriktning utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


I kursen läggs ett särskilt fokus på bevisrättsliga frågeställningar, bevisrättens särställning i förhållande till gällande rätt samt den juridiska bevisprövningens behov av kunskap från andra vetenskapsområden (t.ex. psykologi, naturvetenskap och sociologi). I detta ingår en förståelse för juridikens samspel med andra vetenskaper samt de metod- och tillämpningsfrågor som den externa kunskapsinhämtningen kan innebära.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Straffprocess

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av seminarier, övningar och redovisningstillfällen, rättegångsspel och författande av en inviduell promemoria. 
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarierna, muntlig redovisning, deltagande i rättegångsspel, PM samt genom prestationer under såväl försvars- som oppositionsseminarierna.
   

  Examinator


  Katrin Lainpelto
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  strp@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Susanne Larsson

  Kursföreståndare: 
  Katrin Lainpelto