Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Komparativ rätt

Kursen Komparativ rätt ger kunskaper i användningen av komparativrättslig metod i forskningen och det praktiska rättslivet. Kursen ges på engelska.


Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan Comparative Law JU44AA.