Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mänskliga rättigheter i en global kontext

Kursen Mänskliga rättigheter i en global kontext (Human Rights in a Global Perspective) behandlar viktigare begrepp, normer och normefterlevnadsstrukturer inom området mänskliga rättigheter. Kursen ges på engelska.

Hand of prisoner holding rustic metal fence
Photo: Karanik Yimpat


Mänskliga rättigheter i en global kontext (Human Rights in a Global Perspective) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. 

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursens innehåll omfattar grundläggande begrepp och mänskliga rättigheter placerade i ett filosofiskt och historiskt perspektiv, olika mekanismer för att skydda mänskliga rättigheter, substantiella rättigheter, kritiska och praktiska perspektiv. Kursen uppmärksammar särskilt problemet med att utifrån befintliga rättskällor slå fast gällande rätt inom mänskliga rättigheter.

 

 • Kursupplägg


  Följ länkarna nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Mänskliga rättigheter i en global kontext

  Course guide (725 Kb)

   

  Undervisning


  Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker på engelska.

   

  Examination


  Kursens mål examineras genom författandet av rättsfallstudie, skriftlig utredning och muntlig presentation av ett verkligt eller fiktivt rättsligt problem, författandet av ett PM (”essay”) och genom en skriftlig tentamen.
   

  Examinator


  Jarna Petman
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Kurslitteraturen är på engelska.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  hrgp@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Sara Freeman

  Amanuens:
  Ivar Berglund

  Kursföreståndare: 
  Jarna Petman