Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mänskliga rättigheter i en global kontext

På kursen Mänskliga rättigheter i en global kontext behandlas viktiga begrepp, normer och normefterlevnadsstrukturer inom området mänskliga rättigheter.

Hand of prisoner holding rustic metal fence
Photo: Karanik Yimpat

Denna kurs (JU50BB) riktar sig till utländska juridikstudenter som är antagna som utbytesstudenter vid Juridiska institutionen på Stockholms universitet. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen eller besök den motsvarande sidan för specialkursen i Mänskliga rättigheter i en global kontext (JU50AA).