Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnrätt

Kursen Barnrätt är problemorienterad och syftar till att förmedla djupgående teoretisk såväl som praktiskt användbar kunskap om rättsregler och rättsprinciper inom området barnrätt.

barnrätt
Foto: LightField / Mostphotos


Barnrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde ges även till studerande vid Institutionen för socialt arbete.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


I kursen behandlas barnets rättsliga ställning och relationer. Kursen tar sin utgångspunkt i folkrätten och barnkonventionens artiklar 3 och 12 om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. I Kursen läggs särskild fokus på barnets ställning i myndighetsutredningar och domstolsprocesser. Därmed har kursen beröring med flera traditionella rättsområden.

Några centrala barnrättsligaområden avser civilrättsliga frågeställningar rörande faderskap, vårdnad, boende och umgänge samt offentligrättsliga frågeställningar om religion, undervisning, social barnavård och utlänningsrätt. Straff- och processrättsliga aspekter på frågan om barn som brottsoffer och barn som lagöverträdare ges också stort utrymme i kursen.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Barnrätt

  Kursbeskrivning (13 Kb)

   

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.
   

  Examination


  Examination sker dels genom en skriftlig hemtentamen dels genom författande av en promemoria.
   

  Examinator


  Malou Andersson
  Anna Kaldal  

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  barn@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Philippa Björk

  Kursföreståndare: 
  Malou Andersson
  Anna Kaldal