Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Juridisk introduktionskurs

Juridisk introduktionskurs syftar bland annat till att ge deltagaren en överblick över det svenska rättssystemets struktur och systematik.

introduktionskurs
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Juridisk introduktionskurs (JU610K) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för kompletteringsutbildningen för utländska jurister som ges vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om kompletteringsutbildningen för utländska jurister.


Med utgångspunkt i praktiska övningar förmedlas grundläggande kunskaper i juridisk metod och terminologi i syfte att deltagaren självständigt ska kunna förstå, analysera och lösa grundläggande juridiska problem. Metodstudierna omfattar träning i grundläggande rättskallehantering och informationssökning. Deltagaren ges även grundläggande träning i juridisk problemlösning, rättsvetenskaplig analys och vetenskaplig kritisk reflektion. Vidare diskuteras under kursen rättens roll i det omgivande samhället samt dess vetenskapliga grund

 

 • Kursupplägg


  Följ länkarna nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Juridisk introduktionskurs (JU610K)

  Kursbeskrivning (196 Kb)  (delas med Juridisk introduktionskurs på Juristprogrammet)

   

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier innefattande ett studiebesök vid domstol.
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, muntlig redovisning av en fallövning (case), praktiskt prov i informationssökning och rättskällehantering och genom skriftlig tentamen (salsskrivning).

   

  Examinator


  Mia Carlsson
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


  Schema delas med Juridisk introduktionskurs (JU610L) som ges inom ramen för Juristprogrammet. 
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  För aktuell kurslitteratur, se kurssidan för Juridisk introduktionskurs (JU610L).
   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt:
  jik@juridicum.su.se


  Kursadministratör:
  Oskar Klingborn

  Amanuens:
  Sara Carlsten

  Kursföreståndare:
  Mia Carlsson