Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Juridisk introduktionskurs

Juridisk introduktionskurs syftar bland annat till att ge deltagaren en överblick över det svenska rättssystemets struktur och systematik.

introduktionskurs
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Juridisk introduktionskurs (JU610K) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för kompletteringsutbildningen för utländska jurister som ges vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om kompletteringsutbildningen för utländska jurister.

Med utgångspunkt i praktiska övningar förmedlas grundläggande kunskaper i juridisk metod och terminologi i syfte att studenten självständigt ska kunna förstå, analysera och lösa grundläggande juridiska problem med fokus på vissa utvalda rättsområden. Metodstudierna omfattar träning i grundläggande rättskällehantering och informationssökning. Studenten ges även grundläggande träning i juridisk problemlösning, rättsvetenskaplig analys och vetenskaplig kritisk reflektion. Vidare diskuteras under kursen rättens roll i det omgivande samhället samt dess vetenskapliga grund.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. 

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (177 Kb)  (delas med Juridisk introduktionskurs på Juristprogrammet)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

   

   

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier, innefattande ett studiebesök vid domstol.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, muntlig redovisning av och aktivt deltagande i en fallövning (case), praktiskt prov i informationssökning och rättskällehantering samt med skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

  Mia Carlsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


  Schema delas med Juridisk introduktionskurs (JU610L) som ges inom ramen för Juristprogrammet. 
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  För aktuell kurslitteratur, se kurssidan för Juridisk introduktionskurs (JU610L).
   

 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se

  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  jik@juridicum.su.se

  Kursadministratör:
  Oskar Klingborn

  Amanuens:
  Sara Carlsten

  Kursföreståndare:
  Mia Carlsson