Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs: Förundersökning

 • 15 hp

Kursen Förundersökning syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om förundersökningen. Ett särskilt fokus läggs på de principer som omgärdar en brottsutredning och som ofta ger upphov till särskilda intresseavvägningar.

Förundersökning utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om förundersökningen på ett sätt som innebär en fördjupning i förhållande till tidigare kurser på Juristprogrammet. Ett särskilt fokus läggs på de principer som omgärdar en brottsutredning och som ofta ger upphov till särskilda intresseavvägningar. Dessa intresseavvägningar studeras utifrån olika yrkesgruppers perspektiv; åklagare, poliser, försvarsadvokater och målsägandebiträden. Kursen syftar också till att belysa vikten av kunskap från andra vetenskapsområden inom ramen för en brottsutredning, t.ex. kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri samt att behandla de metodoch tillämpningsfrågor som den externa kunskapsinhämtningen kan innebära för den juridiska prövningen.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Förundersökning

   

  Undervisning


  Undervisningen består av seminarier och seminarieövningar, gruppövning och författande av en individuell promemoria.
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarier och seminarieövningar, prestationer vid processhandlingar i tal och skrift (casearbete),  författandet av en individuell promemoria. 
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  forund@juridicum.su.se  


  Kursadministratör: 
  Susanne Larsson 
   

  Kursföreståndare: 
  Anna Kaldal  
  Katrin Lainpelto