Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Cyber-rätt

Kursen Cyber-rätts övergripande syfte är att, med utgångspunkt i sambandet mellan juridik och informationsteknik (IT), belysa de frågor som uppkommer i och med samhällets ökade användning av digitala system och artificiell intelligens (AI). Kursen ges på engelska.

cyber law
Photo: Andrey Popov / Mostphotos

Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan Cyber Law JU668A.