Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Cyber-rätt

Kursen Cyber-rätts övergripande syfte är att, med utgångspunkt i sambandet mellan juridik och informationsteknik (IT), belysa de frågor som uppkommer i och med samhällets ökade användning av digitala system och artificiell intelligens (AI). Kursen ges på engelska.

cyber law
Photo: Andrey Popov / Mostphotos


Cyber-rätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


I kursen analyseras regleringar och metodfrågor som aktualiseras vid utvecklingen av digitaliserade system och tillämpningar. Särskilt fokus ligger på den tekniska utvecklingen i vårt samhälle som utmanar traditionella juridiska regleringsinstrument och kräver noggranna etiska överväganden.

 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Cyber-rätt

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker på engelska.
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid föreläsningar och seminarier. Vidare ska studenten författa en promemoria, samt fullgöra en opponentuppgift.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm


  Se en presentationsfilm av kursen Cyber Law (eng)

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  cyl@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Ümit Sener

  Kursföreståndare: 
  Stanley Greenstein