Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Cyber-rätt

Kursen Cyber-rätts övergripande syfte är att, med utgångspunkt i sambandet mellan juridik och informationsteknik (IT), belysa de frågor som uppkommer i och med samhällets ökade användning av digitala system och artificiell intelligens (AI). Kursen ges på engelska.

Cyber-rätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

I kursen analyseras regleringar och metodfrågor som aktualiseras vid utvecklingen av digitaliserade system och tillämpningar. Särskilt fokus ligger på den tekniska utvecklingen i vårt samhälle som utmanar traditionella juridiska regleringsinstrument och kräver noggranna etiska överväganden.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (230 Kb)  (på engelska)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker på engelska.

  Examination

  Examination sker genom aktiv närvaro vid föreläsningar och seminarier. Vidare ska studenten författa en promemoria, samt fullgöra en opponentuppgift.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

  Klicka på bilden som ligger överst på denna sida för att se en presentationsfilm av kursen (på engelska).

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  cyl@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Simon Tell

  Kursföreståndare: 
  Stanley Greenstein