Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Likabehandlings- och diskrimineringsrätt

Inom ramen för kursen Likabehandlings- och diskrimineringsrätt (Equality Law) behandlas på fördjupade nivå likabehandlings- och diskrimineringsrätten. Kursen ges på engelska.

likabehandling
Photo: Andrey Popov / Mostphotos


Likabehandlings- och diskrimineringsrätt (Equality Law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen innehåller fyra block. Det första blocket syftar till att förmedla djupgående kunskap om rättsregler och rättsprinciper inom likabehandlings- och diskrimineringsrätten i ett nationellt, EU-rättsligt och internationellt perspektiv. Det andra blocket tar upp de olika diskrimineringsgrunderna. Det tredje blocket fokuserar på att fördjupa kunskaperna om olika rättsteorier som t.ex. feministiska rättsteorier, critical race, rättvisa och intersektionalitet. Det fjärde blocket består av seminarium med integrerade ämnen, i vilka rättsstrukturerna kombineras med rättsteorier, som t.ex. migrationsrätt, access to justice, och lönediskriminering  

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Course description (30 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier. Under kursens gång ska studenten inleda och tillsammans med seminarieläraren leda ett av kursens seminarier enligt närmare anvisningar från läraren. Seminarieuppgifterna fördelas mellan studenterna vid kursstart.Dessutom ska varje student presentera och försvara sin uppsats samt opponera på en annan students uppsats vid ett slutseminarium. 

  Undervisningen är på engelska.

  Examination

  Examination sker genom aktivt deltagande vid de obligatoriska seminarierna, däribland seminarieinledningen, genom författandet och presentationen av uppsats samt genom opposition på en annan students uppsats.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Varje seminarium på kursen har en lista över obligatorisk läsning, vilket anges i kursplanerna i Athena. Litteraturen finns tillgänglig digitalt på webben.

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  eql@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Josephina Bergvall

  Kursföreståndare: 
  Laura Carlson
  Paul Lappalainen