Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Gränsöverskridande familjerätt

I kursen Gränsöverskridande familjerätt (Family Law Across Borders) studeras frågeställningar rörande regleringen av alternativa familjekonstellationer, föräldraskap, barnafödande, vård av barn, adoption och äktenskap samt samboende och bodelning. Kursen ges på engelska.

familjerätt
Photo: Towfiqu Barbhuiya / Mostphotos

Gränsöverskridande familjerätt (Family Law Across Borders) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursens pedagogik är problemorienterad och syftar till att förmedla djupgående och praktiskt användbar kunskap om familjerätt över nationella gränser. Ämnet ska också studeras tvärvetenskapligt, t.ex. med hjälp av sociologi och beteendevetenskap. I fokus för studiet står de rättsliga problem som kan uppstå när det gäller organisation, funktion och upplösning av familjer i en global kontext.

 • Kursupplägg

  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Gränsöverskridande familjerätt

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier. Undervisningen sker på engelska.

  Examination

  Examination sker dels genom muntliga och skriftliga presentationer av längre uppsatser och oppositionen av en annan students uppsats, dels genom den frivilliga seminarieinledningen.

  Examinator

  Pernilla Leviner
  Johanna Schiratzki
  Elizabeth Perry 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Litteraturen är på engelska.
   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  fla@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Måns Svennem Lundberg

  Kursföreståndare: 
  Pernilla Leviner
  Johanna Schiratzki
  Elizabeth Perry