Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Gränsöverskridande familjerätt

I kursen Gränsöverskridande familjerätt studeras frågeställningar rörande regleringen av alternativa familjekonstellationer, föräldraskap, barnafödande, vård av barn, adoption och äktenskap samt samboende och bodelning. Kursen ges på engelska.

familjerätt
Photo: Towfiqu Barbhuiya / Mostphotos

Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan Family Law Across Borders JU724A.