Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Juridisk engelska

Kursen Juridisk engelska syftar till att ge fördjupade kunskaper i juridisk engelska samt en ökad förmåga att effektivt kommunicera i internationella juridiska sammanhang, det gäller såväl i akademiska sammanhang som i det praktiska rättslivet. Kursen ges på engelska.


Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan Legal English JU727A.