Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Juridisk engelska

Kursen Juridisk engelska (Legal English) syftar till att ge fördjupade kunskaper i juridisk engelska samt en ökad förmåga att effektivt kommunicera i internationella juridiska sammanhang, det gäller såväl i akademiska sammanhang som i det praktiska rättslivet. Kursen ges på engelska.

legal english
Photo: Andrey Popov / Mostphotos


Juridisk engelska (Legal English) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursen ger förmåga att kritiskt analysera juridiska texter på engelska samt att själv författa sådana texter. Kursen ska också ge ökad förmåga att presentera och diskutera rättsliga problem på engelska. Inom ramen för kursen diskuteras även särdragen i den engelska juridiska retoriken.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Juridisk engelska

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen ges på engelska.
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarierna, författande av promemorior samt muntliga redovisningar.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Bryan A. Garner, Legal Writing in Plain English, University of Chicago Press, 2013

   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  jueng@juridicum.su.se