Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Juridisk engelska

Kursen Juridisk engelska (Legal English) syftar till att ge fördjupade kunskaper i juridisk engelska samt en ökad förmåga att effektivt kommunicera i internationella juridiska sammanhang, det gäller såväl i akademiska sammanhang som i det praktiska rättslivet. Kursen ges på engelska.

legal english
Photo: Andrey Popov / Mostphotos


Juridisk engelska (Legal English) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursen ger förmåga att kritiskt analysera juridiska texter på engelska samt att själv författa sådana texter. Kursen ska också ge ökad förmåga att presentera och diskutera rättsliga problem på engelska. Inom ramen för kursen diskuteras även särdragen i den engelska juridiska retoriken.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (122 Kb)  (på engelska)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen ges på engelska.
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarierna, författande av promemorior samt muntliga redovisningar.
   

  Examinator

  Crina Baetag

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Bryan A. Garner, Legal Writing in Plain English, University of Chicago Press, 2013

   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  jueng@juridicum.su.se  

  Kursadministratör:
  Cecilia Lundström Hägglund

  Kursföreståndare:
  Crina Beltag