Stockholms universitet
Go to this page on our english site

EU Banking and Financial Integration Law

Kursen EU Banking and Financial Integration Law behandlar gemenskapsrätten angående pengar, lagstiftningen rörande integreringen av bank-, försäkrings- och investeringstjänster samt Maastrichtreglerna för upprättandet av den ekonomiska monetära unionen. Kursen ges på engelska.


Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan EU Banking and Financial Integration Law JU90AA.