Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Juridik och etik i skolans värld

​​​​​​​Kursen Juridik och etik i skolans värld behandlar rättsliga och yrkesetiska frågor om elevens status och integritet, begränsningar och möjligheter i lärarrollen samt examination och annan myndighetsutövning.  

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (LGFRY), som finns med följande ingångar:

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång bild och form, 180 hp

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång idrott och hälsa, 180 hp

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång musik, 180 hp

 

Kursen omfattar tre dimensioner: förvaltningsrätt, barnrätt/skoljuridik och yrkesetik. Förvaltningsrätten är en normal utgångspunkt för studiet eftersom flertalet lärare är verksamma i allmänna skolor som utgör förvaltningsmyndigheter. För de lärare som verkar i friskolor, vilka inte tillhör det allmänna, är regelverket likväl relevant i flera avseenden. Skollagstiftningen utgör ett komplement till förvaltningslagen. Den barnrättsliga dimensionen är naturlig med tanke på den betydelse som i dessa sammanhang tillmäts principen om "barnets bästa" och barnkonventionen. Krav på yrkesetik följer naturligt av det aktuella regelverket.

Undervisningsspråket är svenska. För anmälan till kursen, kontakta jes@juridicum.su.se.

 • Kursupplägg

  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Juridik och etik i skolans värld (JUL104)

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och avslutas med en obligatorisk seminarieövning.

  Examination

  Examinationen genomförs genom aktivt deltagande i ett examinationsseminarium med gruppdiskussioner.

  Examinator

  Lena Sandström 
  David Fisher
  Julia Dahlqvist
  Carl Lebeck
  Caroline Åvall
  Reb Kerstinsdotter
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information.

  Aktuellt för kurser inom Lärarprogrammen

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  jes@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Catrinel Florea

  Kursföreståndare: 
  Lena Sandström