Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form

Som lärare i fritidshem och i ämnet bild & form arbetar du med elever mellan 6 – 12 år. Uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och stimulerar till lärande samt väcker lusten till skapande. En viktig del är att kunna fånga upp och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen.

Bildlärare med elever som målar på stativ i klassrum
Foto: Mostphotos/Wavebreakmedia.

Under den treåriga utbildningen lär du dig att undervisa och utvecklar dig i rollen som lärare i fritidshem. Du lär dig skapa pedagogiska miljöer som möjliggör lek och lärande hos eleverna. Du lär dig också hur du kan använda musik, bild, dans och drama i undervisningen. Du lär dig även arbeta med multimodala arbetsprocesser som till exempel kan innebära att lära matematik och svenska utomhus eller att använda digitala verktyg i undervisningen.

Du får också fördjupade kunskaper i konflikthantering, ledarskap och hur man arbetar med elevers sociala utveckling. Det innebär bland annat att jobba med gruppaktiviteter och demokratiprojekt. Dessutom lär du dig att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på fritidshem i förhållande till läroplan och styrdokument.

Ingång bild och form

Genom att välja bild och form kommer du även att kunna arbeta som lärare i ämnet i skolan, från årskurs ett till årskurs sex.

Under utbildningen läser du 30 hp bild och form med didaktisk inriktning, uppdelat på två delkurser. Efter den sista ämneskursen har du en period av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i ämnet bild, 7,5 hp. Då får du följa en bildlärare på din VFU-skola och själv prova på att planera och genomföra undervisning.

Som lärare ska du kunna bedöma och sätta betyg i årskurs sex. I bildkurserna kommer du att få arbeta med bildteoretiska litteraturstudier och gestaltande i olika tekniker och material.

Ämneskurserna i bild behandlar:

  • material och tekniker för två- och tredimensionella gestaltningar samt processportfölj
  • bildämnets didaktik
  • didaktiska frågeställningar om barn- och ungas visuella kulturer
  • teorier och metoder för bildanalys och visuell kommunikation