Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Uppdragsutbildning VAL: Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan

Kursen Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan behandlar rättsliga och yrkesetiska frågor om elevens status och integritet, begränsningar och möjligheter i lärarrollen samt examination och annan myndighetsutövning.

Kursen är en uppdragsutbildning och ingår i VAL-projektet för Yrkeslärarutbildningen.

Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Kursen omfattar tre dimensioner: förvaltningsrätt, barnrätt/skoljuridik och yrkesetik. Förvaltningsrätten är en normal utgångspunkt för studiet eftersom flertalet lärare är verksamma i allmänna skolor som utgör förvaltningsmyndigheter. För de lärare som verkar i friskolor, vilka inte tillhör det allmänna, är regelverket likväl relevant i flera avseenden. Skollagstiftningen utgör ett komplement till förvaltningslagen. Den barnrättsliga dimensionen är naturlig med tanke på den betydelse som i dessa sammanhang tillmäts principen om "barnets bästa" och barnkonventionen. Krav på yrkesetik följer naturligt av det aktuella regelverket.

Undervisningsspråket är svenska. För anmälan till kursen, kontakta rya@juridicum.su.se.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och avslutas med en obligatorisk seminarieövning.

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig redovisning vid ett examinationsseminarium.

  Examinator

  Lena Sandström 
  Annelie Gunnerstad

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information.

  Aktuellt för kurser inom Lärarprogrammen

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  rya@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Catrinel Florea

  Kursföreståndare: 
  Lena Sandström