Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi I

VIKTIG INFORMATION: För att bli antagen till kursen måste du själv ordna en handledare. Finns inte handledare vid ansökningstillfället så kommer du att bedömas som obehörig.

Forskningspraktik i biokemi, biofysik, neurokemi och bioinformatik.

För att hitta en handledare kontaktar du de forskargrupper du är intresserad av att göra praktik hos, och presenterar dig själv. Kontaktuppgifter finns på:

Institutionen för biokemi och biofysik

Observera att vi inte kan garantera att någon forskargrupp har möjlighet att ta emot dig.

Läs ansökningsinstruktionerna mycket noga. Ofullständiga ansökningar kommer att anses obehöriga.

  • Mer information

    Ansökningsinstruktioner

    När du kommit överens med handledare om att göra praktik i dennes grupp, fyll i detta dokument och se till att få påskrivet av handledare. Ska du göra flera praktikkurser i rad behöver du bara få ett dokument påskrivet, men se till att kryssa i de kurser du ska genomföra. Ladda upp dokumentet på antagning.se samtidig som du ansöker. Om dokumentet saknas kommer du inte att kunna antas till kursen.

    Research plan (51 Kb)