Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

GIS och rumslig analys III

Kursen består av studier i rumslig analys av geografiska landskaps- och samhällsfenomen. I kursen arbetarman i både raster- och vektormiljö och olika programvaror användas. Kursen innehåller litteraturseminarierutifrån aktuella forskningsartiklar. Metodanalyser med skillnader mellan kvalitativa och kvantitativatolkningar av geografiska data. Genomförandet av ett självständigt arbete där studenten väljer skilda metoderför lösning av ett problem vilket sedan analyseras. Resultat presenteras genom visualisering, 3D-presentationer och webbpublicering.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.