Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tillämpningar inom kulturgeografi

Kursen behandlar förutsättningar, målsättningar, arbetssätt och metoder för att göra ett externt uppdragsprojekt. Ett uppdragsprojekt syftar på ett uppdrag som är utformat i dialog mellan kursdeltagare och en extern organisations strategiska överväganden.

Kursen är en obligatorisk del av Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, men ges även fristående.

Behörighet är 120 hp inklusive examensarbete för kandidatexamen och minst 60 hp i kulturgeografi eller geografi, eller motsvarande.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av Utredningsmetodik, 7,5 hp, och Tillämpat uppdragsprojekt inom kulturgeografi, 22,5 hp.

  Litteraturstudier varvas med tillämpningar och moment som genomförs i samarbete med arbetslivet. Kursen avslutas med ett mer omfattande tillämpat arbete.

  Undervisning

  Undervisningen innehåller introduktioner, föreläsningar, seminarier, övningar och handledning.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för olika arbetssätt för att genomföra ett uppdragsprojekt.
  • använda metoder med relevans för att genomföra ett uppdragsprojekt.
  • inom givna tidsramar genomföra ett uppdragsprojekt.
  • kritiskt och självständigt granska arbetssätt och metoder för att utföra ett uppdragsprojekt med kulturgeografisk inriktning.

  Examination

  Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och övningar samt muntlig och skriftlig redovisning.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursen har två kursansvariga lärare.

  Kursansvarig lärare
  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition