Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Urbanisering och livsmiljö

Syfte och kunskapsmål

Hälften av jordens befolkning bor nu i tätorter. Många är fattiga och saknar bostäder och service för vatten, sanitet och sophantering. På kursen analyseras städers och slumområdens tillväxt och miljöproblem, samt ekonomiska och sociala polarisering. Fokus ligger på närmiljön i städer i syd, på människors försörjningsstrategier samt individuellt och kollektivt agerande.

Innehåll och arbetsmetoder

Kursen behandlar teorier om urban tillväxt, urban miljö och urbana ekonomiska och politiska processer. Förändring i städer sätts i kontext av globala processer. Teoretiska insikter tillämpas genom studier av sektorer (vatten, bostäder etc) och städer. Ett flertal metoder för studier av människors livsmiljö kommer att jämföras. Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.