Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsvetenskaplig GIS

  • 15 hp

Geografiska informationssystem (GIS) används alltmer i samhället. På denna kurs lär du dig hur man med hjälp av GIS-teknologi och kvantitativa metoder kan arbeta med samhällsvetenskapliga frågeställningar. En lång rad analyser och datakällor, exv. satellitbilder, flygbilder, digitala GIS-skikt och attributdata kommer användas.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.