Samhällsvetenskaplig GIS, 15 hp

Om utbildningen

Geografiska informationssystem (GIS) används alltmer i samhället. På denna kurs lär du dig hur man med hjälp av GIS-teknologi och kvantitativa metoder kan arbeta med samhällsvetenskapliga frågeställningar. En lång rad analyser och datakällor, exv. satellitbilder, flygbilder, digitala GIS-skikt och attributdata kommer användas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen