Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kinesiska V

Kursen befäster och fördjupar ytterligare kunskaperna i modern standardkinesiska (putonghua).

Under kursen övar studenterna upp textläsningsförmågan samt förmågan att översätta och analysera mer komplicerade kinesiska texter.

Under höstterminen 2021 kommer all undervisning och examination vid institutionen fortsatt att vara webbaserad.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser/moduler.

  Delkurser

  Praktisk språkfärdighet V, 7,5 hp
  Modulen övar upp studentens förmåga att i kommunikativt syfte på högre medelnivå förstå innehållet i valda audiovisuella material och texter, muntligt och skriftligt återberätta och sammanfatta detta samt muntligt diskutera och skriftligt redovisa valda ämnen i olika sammanhang med korrekt meningsbyggnad och teckenföljd.

  Extensiv textläsning, 7,5 hp
  Modulen befäster och fördjupar kunskaperna i det moderna kinesiska skriftspråket och övar upp textläsningsförmågan. Den innefattar textläsning, textanalys, grammatisk analys, teckenkunskap och redovisning av facktexter.

  Översättning i teori och praktik. 7,5 hp
  Denna modul lägger tonvikten på att läsa, analysera och översätta korta kinesiska källtexter till svenska/engelska men belyser även språkliga och lingvistiska aspekter av texterna. Deltagarna kommer att få stifta bekantskap med olika genrer av kinesisk text. Modulen kommer även att ge en introduktion till översättningsteori.

  Kinakunskap V, 7,5 hp
  Modulen är ett seminarium som kommer att fokusera på varierande dimensioner av interkulturella möten mellan den kinesiska världen och Europa med ett speciellt fokus på relationerna mellan Sverige och den kinesiska världen.

  Undervisning

  Undervisningen på kursens moduler består av seminarier, gruppövningar och individuella övningar.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för HT21 finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Praktisk språkfärdighet V examineras genom en muntlig presentation under kursens gång och en avslutande muntlig tentamen vid modulens slut.
   
  Extensiv textläsning examineras genom fem inlämningsuppgifter samt en avslutande salsskrivning eller annan form av övervakad tentamen.

  Översättning i teori och praktik examineras genom tre översättningsuppgifter under kursens gång samt en uppgift som behandlar översättningsteori och kontrastiv språkanalys.

  Kinakunskap V examineras genom att skriva en sammanfattning på svenska eller engelska av en kinesisk vetenskaplig text.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen för HT21 uppdateras.

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Kinas språk ock kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk
  Rum 107, Kräftriket 4B
  08-16 36 20