Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kinesiska V

Kursen befäster och fördjupar ytterligare kunskaperna i modern standardkinesiska (putonghua).

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Under kursen övar studenterna upp textläsningsförmågan samt förmågan att översätta och analysera mer komplicerade kinesiska texter.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser/moduler.

  Delkurser

  Praktisk språkfärdighet V, 7,5 hp
  Modulen övar upp studentens förmåga att i kommunikativt syfte på högre medelnivå förstå innehållet i valda audiovisuella material och texter, muntligt och skriftligt återberätta och sammanfatta detta samt muntligt diskutera och skriftligt redovisa valda ämnen i olika sammanhang med korrekt meningsbyggnad och teckenföljd.

  Extensiv textläsning, 7,5 hp
  Modulen befäster och fördjupar kunskaperna i det moderna kinesiska skriftspråket och övar upp textläsningsförmågan. Den innefattar textläsning, textanalys, grammatisk analys, teckenkunskap och redovisning av facktexter.

  Översättning i teori och praktik. 7,5 hp
  Denna modul lägger tonvikten på att läsa, analysera och översätta korta kinesiska källtexter till svenska/engelska men belyser även språkliga och lingvistiska aspekter av texterna. Deltagarna kommer att få stifta bekantskap med olika genrer av kinesisk text. Modulen kommer även att ge en introduktion till översättningsteori.

  Kinakunskap V, 7,5 hp
  Modulen är ett seminarium som kommer att fokusera på varierande dimensioner av interkulturella möten mellan den kinesiska världen och Europa med ett speciellt fokus på relationerna mellan Sverige och den kinesiska världen.

  Undervisning

  Undervisningen på kursens moduler består av seminarier, gruppövningar och individuella övningar.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för HT24 finns i läroplattformen Athena.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Praktisk språkfärdighet V examineras genom en muntlig presentation under kursens gång och en avslutande muntlig tentamen vid modulens slut.

  Extensiv textläsning examineras genom fem inlämningsuppgifter samt en avslutande salsskrivning eller annan form av övervakad tentamen.

  Översättning i teori och praktik examineras genom tre översättningsuppgifter under kursens gång samt en uppgift som behandlar översättningsteori och kontrastiv språkanalys.

  Kinakunskap V examineras genom att skriva en sammanfattning på svenska eller engelska av en kinesisk vetenskaplig text.

  Examinator

  Examinator hel kurs: Irmy Schweiger
  Examinator Praktisk språkfärdighet V: Hailin Wang
  Examinator Extensiv textläsning: Ingela Jin
  Examinator Översättning i teori och praktik: Irmy Schweiger
  Examinator Kinakunskap V: Irmy Schweiger

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista för HT24 finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Kinas språk ock kultur?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk
  08-16 36 20