Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerad organisk syntes

Den här avancerade kursen i avancerad organisk syntes ger en djupare förståelse för organiska föreningars reaktivitet och egenskaper, samt moderna syntesmetoder, stereoselektiv syntes och mekanismer.

Organic chemistry doodles on the glas front of a fume hood.

Kursen ges på engelska, mer information hittar du på länken nedan.

Advanced Organic Synthesis

  • Kontakt

    Kemiska sektionens kansli & studentexpedition