Go to this page on our english site

Avancerad organisk syntes

  • 15 hp

Kursen omfattar fördjupade studier i organisk kemisk reaktionslära. Specifika delar som behandlas i

teoridelen är: avancerade syntetiska metoder för framställning av organiska föreningar, med fokus på karbonylkemi,

redoxkemi, huvudgruppselement, omlagringar och pericykliska reaktionerlerstegsreaktioner, samt principer för stereoselektiv syntes.

modern syntesteknik och flerstegssynteser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen